Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Sơ đồ site Hình Ảnh
Language:
Chọn Công Ty Kiểm Toán
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG
THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
THƯ XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG
Phòng Quan Hệ Công Chúng
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp US PHARMA USA
Sản phẩm mới
BETACLO CAPSAIC CADISALIC
CADICORT Sachet.CADIAZITH 250 CADICELOX 200
CADICELOX 100 CADICIDIN 5g CADICIDIN EXTRA 5g
IFETAB Daily Care
Nghiên cứu và phát triển
Nhóm nghiên cứu của chúng tôi sản xuất các công thức chất lượng dược phẩm dựa trên phương pháp nghiên cứu mới nhất bằng cách sử dụng IP (Ấn Độ Dược điển) / BP (British Pharmacopoeia) / USP (United States Pharmacopoeia) cấp nguyên vật liệu.

Sản phẩm
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Cadicidin Extra.jpg /smallimages/Images/companies/cagipharm/Product/02.Coxuong khop/Alpha tase.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/04.khang di ung/Cadifast 180.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/10.thuoc tiem/CEFTRIZIC.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Cadicidin.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/Cadi BC USA.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/06.Tieu hoa - Gan mat/Cadiramid.png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/10.thuoc tiem/ZIDIMCEF .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.Coxuong khop/Cadiflex 500.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadicefaclor 125.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/Cadimin multi USA  (tube) .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/CEFADROXIL 500 - CGP.jpg
Sản phẩm
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/04.khang di ung/Cadifast 60.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Cadicort.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.Coxuong khop/Cagipeptid.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/04.khang di ung/Cadifast 120.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadicefaclor 375(Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/06.tieu hoa - gan mat/Cadimezol.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/10.thuoc tiem/ZIDIMCEF .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/VitaminC USA.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/elovess.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/CADINUTRIVIT.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadiroxim 125.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadicefdin 300.jpg
US PHARMA USA COMPANY LIMITED
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC.
Copyright 2012 US PHARMA USA. All rights reserved. Developed by BrandInfo