Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Sơ đồ site Hình Ảnh
Language:
Chọn Công Ty Kiểm Toán
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG
THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
THƯ XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG
Phòng Quan Hệ Công Chúng
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp US PHARMA USA
Sản phẩm mới
BETACLO CAPSAIC CADISALIC
CADICORT Sachet.CADIAZITH 250 CADICELOX 200
CADICELOX 100 CADICIDIN 5g CADICIDIN EXTRA 5g
IFETAB Daily Care
Nghiên cứu và phát triển
Nhóm nghiên cứu của chúng tôi sản xuất các công thức chất lượng dược phẩm dựa trên phương pháp nghiên cứu mới nhất bằng cách sử dụng IP (Ấn Độ Dược điển) / BP (British Pharmacopoeia) / USP (United States Pharmacopoeia) cấp nguyên vật liệu.

Sản phẩm
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadifixim 200H(Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/Cadi BC USA.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiclarin 250 (Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/vitamin ad .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Cadifluzol (Hop).jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiazith 250 Capsule.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/06.tieu hoa - gan mat/Sofmin.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadiroxyl 250 .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadirocin 150(Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/05.Khang Sinh/Claxyl 150(Hop).png
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Rovalid 3.0 USA  (Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/04.khang di ung/Caditadin .jpg
Sản phẩm
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiclarin 250 (Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadircefdin 125.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/06.tieu hoa - gan mat/Cadispasmin.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Rovalid 0.75  .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.Coxuong khop/Cadicelox 100.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Capsaic.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadifixim 100.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/03.ho-long dam/Cadiroxol.jpg /smallimages/Images/companies/cagipharm/Product/03.ho-long dam/dtn-pharma-25.png
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadicefaclor 375(Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiazith 250 Capsule.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadiazith 250.jpg
US PHARMA USA COMPANY LIMITED
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC.
Copyright 2012 US PHARMA USA. All rights reserved. Developed by BrandInfo