Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Sơ đồ site Hình Ảnh
Language:
Chọn Công Ty Kiểm Toán
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG
THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
THƯ XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG
Phòng Quan Hệ Công Chúng
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp US PHARMA USA
Sản phẩm mới
BETACLO CAPSAIC CADISALIC
CADICORT Sachet.CADIAZITH 250 CADICELOX 200
CADICELOX 100 CADICIDIN 5g CADICIDIN EXTRA 5g
IFETAB Daily Care
Nghiên cứu và phát triển
Nhóm nghiên cứu của chúng tôi sản xuất các công thức chất lượng dược phẩm dựa trên phương pháp nghiên cứu mới nhất bằng cách sử dụng IP (Ấn Độ Dược điển) / BP (British Pharmacopoeia) / USP (United States Pharmacopoeia) cấp nguyên vật liệu.

Sản phẩm
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/04.khang di ung/Cadifast 120.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Capsaic.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/VitaminC USA.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/03.ho-long dam/S.Cadimusol.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiazith 250 Capsule.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadiroxyl 250 .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadiazith 250.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/Cadimin C EFF.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadicefpo 200 VNF.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/10.thuoc tiem/CEFTRIZIC.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/Caditrivit USA.jpg /smallimages/Images/companies/cagipharm/Product/02.Coxuong khop/Cadiflex EFF.jpg
Sản phẩm
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Rovalid 0.75  .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.Coxuong khop/Cadiflex 500.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/03.ho-long dam/lytoin.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Caditrigel .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadicefaclor 125.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/06.tieu hoa - gan mat/Cadispasmin.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/10.thuoc tiem/TAXINCEF.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/06.tieu hoa - gan mat/Cadimezol.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/Cadi BC USA.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/07.than kinh - tim mach/Cinnarizin USA.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/04.khang di ung/Cadifast 60.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/CEFADROXIL 500 - CGP.jpg
US PHARMA USA COMPANY LIMITED
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC.
Copyright 2012 US PHARMA USA. All rights reserved. Developed by BrandInfo