Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Sơ đồ site Hình Ảnh
Language:
Chọn Công Ty Kiểm Toán
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG
THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
THƯ XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG
Phòng Quan Hệ Công Chúng
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp US PHARMA USA
Sản phẩm mới
BETACLO CAPSAIC CADISALIC
CADICORT Sachet.CADIAZITH 250 CADICELOX 200
CADICELOX 100 CADICIDIN 5g CADICIDIN EXTRA 5g
IFETAB Daily Care
Nghiên cứu và phát triển
Nhóm nghiên cứu của chúng tôi sản xuất các công thức chất lượng dược phẩm dựa trên phương pháp nghiên cứu mới nhất bằng cách sử dụng IP (Ấn Độ Dược điển) / BP (British Pharmacopoeia) / USP (United States Pharmacopoeia) cấp nguyên vật liệu.

Sản phẩm
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadirocin 150(Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.Coxuong khop/Cadimelcox 7.5.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.Coxuong khop/Cadisozym.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/05.Khang Sinh/Claxyl 150(Hop).png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Caditrigel .jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/VitaminC USA.jpg /smallimages/Images/companies/cagipharm/Product/02.Coxuong khop/Cadiflex EFF.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/elovess.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadicefpo 100 .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiroxyl 500 (Hop).jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/CEFADROXIL 500 - CGP.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/Cadipherol.jpg
Sản phẩm
/smallimages/Images/companies/cagipharm/Product/03.ho-long dam/dtn-pharma-25.png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/VitaminC USA.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Capsaic.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/CEFADROXIL 500 - CGP.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/06.tieu hoa - gan mat/Cadispasmin.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadiroxyl 250 .jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiclarin 500(Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadicefdin 300.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/01.Giam dau - ha sot/Cadgesic cap (lo) copy.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiazith 500.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiroxim 500 (Hop ).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadirogyn (Hop).jpg
US PHARMA USA COMPANY LIMITED
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC.
Copyright 2012 US PHARMA USA. All rights reserved. Developed by BrandInfo