Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Sơ đồ site Hình Ảnh
Language:
Chọn Công Ty Kiểm Toán
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG
THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
THƯ XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG
Phòng Quan Hệ Công Chúng
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp US PHARMA USA
Sản phẩm mới
BETACLO CAPSAIC CADISALIC
CADICORT Sachet.CADIAZITH 250 CADICELOX 200
CADICELOX 100 CADICIDIN 5g CADICIDIN EXTRA 5g
IFETAB Daily Care
Nghiên cứu và phát triển
Nhóm nghiên cứu của chúng tôi sản xuất các công thức chất lượng dược phẩm dựa trên phương pháp nghiên cứu mới nhất bằng cách sử dụng IP (Ấn Độ Dược điển) / BP (British Pharmacopoeia) / USP (United States Pharmacopoeia) cấp nguyên vật liệu.

Sản phẩm
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadifradin 500.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/06.tieu hoa - gan mat/Cadispasmin.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/08.Vitamin - Khoang Chat/Cadimin C 75 (tube).png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/CEFADROXIL 500 - CGP.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/03.ho-long dam/Cadimusol.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Betaclo.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/04.khang di ung/Caditadin .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Cadiconazol.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/01.Giam dau - ha sot/Fedip.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/09.Da lieu/Dailu care.png
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadiroxim 125.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadifixim 100.jpg
Sản phẩm
/smallimages/images/companies/cagipharm/Product/05.Khang Sinh/Cadidox (Hop).png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Betaclo.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.Coxuong khop/Cadicelox 100.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadicefpo 100 VNF.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadicefaclor 125.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/06.tieu hoa - gan mat/Sofmin.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.Coxuong khop/Cadiflex 500.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadifixim 100.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Capsaic.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cephalexin 500-CGP (Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadifaxin 500 (Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.Coxuong khop/Cagipeptid.jpg
US PHARMA USA COMPANY LIMITED
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC.
Copyright 2012 US PHARMA USA. All rights reserved. Developed by BrandInfo