Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Sơ đồ site Hình Ảnh
Language:
Chọn Công Ty Kiểm Toán
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG
THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
THƯ XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG
Phòng Quan Hệ Công Chúng
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp US PHARMA USA
Sản phẩm mới
BETACLO CAPSAIC CADISALIC
CADICORT Sachet.CADIAZITH 250 CADICELOX 200
CADICELOX 100 CADICIDIN 5g CADICIDIN EXTRA 5g
IFETAB Daily Care
Nghiên cứu và phát triển
Nhóm nghiên cứu của chúng tôi sản xuất các công thức chất lượng dược phẩm dựa trên phương pháp nghiên cứu mới nhất bằng cách sử dụng IP (Ấn Độ Dược điển) / BP (British Pharmacopoeia) / USP (United States Pharmacopoeia) cấp nguyên vật liệu.

Sản phẩm
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadifixim 100.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/03.ho-long dam/Cadiroxol.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/06.tieu hoa - gan mat/Stomid.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/06.tieu hoa - gan mat/Cadispasmin.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/07.than kinh - tim mach/Hebaginko.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.Coxuong khop/Cadimelcox 15.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/06.Tieu hoa - Gan mat/Cadifagyn.png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Rovalid 0.75  .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiciprolox 500(Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadirocin 150(Hop).jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/Product/02.Coxuong khop/Ifetab.png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Cadicort.jpg
Sản phẩm
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Cadicidin Extra.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.Coxuong khop/Cadiflex C.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/01.Giam dau - ha sot/ParaIbu.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/VitaminC USA.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Betaclo.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiclarin 500(Hop).jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiazith 500.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/06.tieu hoa - gan mat/Cabendaz.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadicefpo 200 VNF.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Kaplexin.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadifixim 100.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/06.Tieu hoa - Gan mat/Cadifagyn.png
US PHARMA USA COMPANY LIMITED
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC.
Copyright 2012 US PHARMA USA. All rights reserved. Developed by BrandInfo