Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Sơ đồ site Hình Ảnh
Language:
Chọn Công Ty Kiểm Toán
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG
THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
THƯ XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG
Phòng Quan Hệ Công Chúng
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp US PHARMA USA
Sản phẩm mới
BETACLO CAPSAIC CADISALIC
CADICORT Sachet.CADIAZITH 250 CADICELOX 200
CADICELOX 100 CADICIDIN 5g CADICIDIN EXTRA 5g
IFETAB Daily Care
Nghiên cứu và phát triển
Nhóm nghiên cứu của chúng tôi sản xuất các công thức chất lượng dược phẩm dựa trên phương pháp nghiên cứu mới nhất bằng cách sử dụng IP (Ấn Độ Dược điển) / BP (British Pharmacopoeia) / USP (United States Pharmacopoeia) cấp nguyên vật liệu.

Sản phẩm
/smallimages/images/companies/cagipharm/Product/07.Than kinh - Tim mach/Cadivastal.png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/01.Giam dau - ha sot/cadigesic Eff(4) copy.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/03.ho-long dam/HoTan  US.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/01.Giam dau - ha sot/Cadimeflu1.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/06.Tieu hoa - Gan mat/Cadiramid.png
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/01.Giam dau - ha sot/ParaIbu.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/01.Giam dau - ha sot/Cadigesic Extra1 (Hop) copy.jpg /smallimages/Images/companies/cagipharm/Product/03.ho-long dam/dtn-pharma-25.png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/06.tieu hoa - gan mat/Sofmin.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/VitaminC USA.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadifaxin 500 (Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/07.than kinh - tim mach/Cinnarizin USA.jpg
Sản phẩm
/smallimages/images/companies/cagipharm/Product/07.Than kinh - Tim mach/Cadivastal.png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadicefpo 200 VNF.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/CADINUTRIVIT.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/Cadimin C EFF.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/vitamin ad .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Kelexin.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/10.thuoc tiem/ZIDIMCEF .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/03.ho-long dam/Cadiroxol.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/10.thuoc tiem/ROXINCEF.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadifradin 500.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.Coxuong khop/Cadiflex C.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiclarin 250 (Hop).jpg
US PHARMA USA COMPANY LIMITED
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC.
Copyright 2012 US PHARMA USA. All rights reserved. Developed by BrandInfo