Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Sơ đồ site Hình Ảnh
Language:
Chọn Công Ty Kiểm Toán
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG
THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
THƯ XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG
Phòng Quan Hệ Công Chúng
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp US PHARMA USA
   Produce> Cold- Analgesics – Antipyretics>
CADIGESIC COLD
CADIGESIC COLD is indicated to treat prompt temporary relief of symptoms eg fever

Composition:

Paracetamol 500mg

Dextromethorphan 15mg

Loratadin 5mg

Indication

CADIGESIC COLD is indicated to treat prompt temporary relief of symptoms eg fever, headache, sore throat, muscle and joint pains, cough, clogged – runny nose, allergic rhinitis, common cold, flu and other respiratory infections.

Presentation

Box of 25 blisters of 4 tablets


US PHARMA USA COMPANY LIMITED
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC.
Copyright 2012 US PHARMA USA. All rights reserved. Developed by BrandInfo