Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Sơ đồ site Hình Ảnh
Language:
Chọn Công Ty Kiểm Toán
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG
THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
THƯ XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG
Phòng Quan Hệ Công Chúng
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp US PHARMA USA
Sản phẩm mới
BETACLO CAPSAIC CADISALIC
CADICORT Sachet.CADIAZITH 250 CADICELOX 200
CADICELOX 100 CADICIDIN 5g CADICIDIN EXTRA 5g
IFETAB Daily Care
Nghiên cứu và phát triển
Nhóm nghiên cứu của chúng tôi sản xuất các công thức chất lượng dược phẩm dựa trên phương pháp nghiên cứu mới nhất bằng cách sử dụng IP (Ấn Độ Dược điển) / BP (British Pharmacopoeia) / USP (United States Pharmacopoeia) cấp nguyên vật liệu.

Product
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.Coxuong khop/Cadimelcox 7.5.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/07.Than kinh - Tim mach/Cadivastal.png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/06.tieu hoa - gan mat/Cadimezol.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/01.Giam dau - ha sot/cadigesic Eff(4) copy.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cephalexin 500-CGP (Hop).jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/10.thuoc tiem/TAXINCEF.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/03.ho-long dam/lytoin.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.Coxuong khop/Cadisozym.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/Cadimin C EFF.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/01.Giam dau - ha sot/Cadgesic cap (lo) copy.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadirocin 50.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/08.Vitamin - Khoang Chat/Cadimin C 75 (tube).png
Product
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/01.Giam dau - ha sot/Cadigesic Extra1 (Hop) copy.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.Coxuong khop/Cadicelox 100.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Cadicidin Extra.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.Coxuong khop/Cadiflex C.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Rovalid 1.5 USA  (Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/06.Tieu hoa - Gan mat/Cadiramid.png
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Kaplexin.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiciprolox 500(Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/CEFADROXIL 500 - CGP.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiazith 500.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/01.Giam dau - ha sot/Cadigesic 500 VNF1.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadifixim 50.jpg
US PHARMA USA COMPANY LIMITED
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC.
Copyright 2012 US PHARMA USA. All rights reserved. Developed by BrandInfo