Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Sơ đồ site Hình Ảnh
Language:
Chọn Công Ty Kiểm Toán
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG
THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
THƯ XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG
Phòng Quan Hệ Công Chúng
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp US PHARMA USA
Sản phẩm mới
BETACLO CAPSAIC CADISALIC
CADICORT Sachet.CADIAZITH 250 CADICELOX 200
CADICELOX 100 CADICIDIN 5g CADICIDIN EXTRA 5g
IFETAB Daily Care
Nghiên cứu và phát triển
Nhóm nghiên cứu của chúng tôi sản xuất các công thức chất lượng dược phẩm dựa trên phương pháp nghiên cứu mới nhất bằng cách sử dụng IP (Ấn Độ Dược điển) / BP (British Pharmacopoeia) / USP (United States Pharmacopoeia) cấp nguyên vật liệu.

Product
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadifixim 50.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/01.Giam dau - ha sot/Cadimeflu1.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Kaplexin.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadicefpo 100 VNF.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/06.tieu hoa - gan mat/Stomid.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Kelexin.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/vitamin ad .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/10.thuoc tiem/CEFTRIZIC.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/09.Da lieu/Dailu care.png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Cadicidin.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiclarin 500(Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/Cadipherol.jpg
Product
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiroxim 500 (Hop ).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.Coxuong khop/Cadicelox 100.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiciprolox 500(Hop).jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Kelexin.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/Cadi BC USA.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadicefaclor 375(Hop).jpg
/smallimages/Images/companies/cagipharm/Product/03.ho-long dam/dtn-pharma-25.png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.Coxuong khop/Cadisozym.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/05.Khang Sinh/Claxyl 150(Hop).png
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/04.khang di ung/Cadifast 180.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/01.Giam dau - ha sot/Cadgesic cap (lo) copy.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/07.Than kinh - Tim mach/Cadivastal.png
US PHARMA USA COMPANY LIMITED
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC.
Copyright 2012 US PHARMA USA. All rights reserved. Developed by BrandInfo