Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Sơ đồ site Hình Ảnh
Language:
Chọn Công Ty Kiểm Toán
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG
THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
THƯ XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG
Phòng Quan Hệ Công Chúng
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp US PHARMA USA
Sản phẩm mới
BETACLO CAPSAIC CADISALIC
CADICORT Sachet.CADIAZITH 250 CADICELOX 200
CADICELOX 100 CADICIDIN 5g CADICIDIN EXTRA 5g
IFETAB Daily Care
Nghiên cứu và phát triển
Nhóm nghiên cứu của chúng tôi sản xuất các công thức chất lượng dược phẩm dựa trên phương pháp nghiên cứu mới nhất bằng cách sử dụng IP (Ấn Độ Dược điển) / BP (British Pharmacopoeia) / USP (United States Pharmacopoeia) cấp nguyên vật liệu.

Product
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/vitamin ad .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.co & xuong khop/Cadicelox 100.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/05.Khang Sinh/Claxyl 150(Hop).png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/03.ho & long dam/lytoin.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/10.thuoc tiem/TAXINCEF.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/Product/07.Than kinh - Tim mach/Cadisimvas copy.png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Kelexin.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/03.ho & long dam/Cadiroxol.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/04.khang di ung/Cadifast 60.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/02.Co & xuong khop/Ifetab.png
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/06.tieu hoa - gan mat/Cadimarin.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/06.tieu hoa - gan mat/Sofmin.jpg
US PHARMA USA COMPANY LIMITED
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Tri Industrial Zone, HCMC.
Copyright 2012 US PHARMA USA. All rights reserved. Developed by BrandInfo