Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Sơ đồ site Hình Ảnh
Language:
Chọn Công Ty Kiểm Toán
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG
THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
THƯ XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG
Phòng Quan Hệ Công Chúng
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp US PHARMA USA
Sản phẩm mới
BETACLO CAPSAIC CADISALIC
CADICORT Sachet.CADIAZITH 250 CADICELOX 200
CADICELOX 100 CADICIDIN 5g CADICIDIN EXTRA 5g
IFETAB Daily Care
Nghiên cứu và phát triển
Nhóm nghiên cứu của chúng tôi sản xuất các công thức chất lượng dược phẩm dựa trên phương pháp nghiên cứu mới nhất bằng cách sử dụng IP (Ấn Độ Dược điển) / BP (British Pharmacopoeia) / USP (United States Pharmacopoeia) cấp nguyên vật liệu.

Product
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Rovalid 1.5 USA  (Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/Cadimin multi USA  (tube) .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.Coxuong khop/Cadisozym.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadifixim 200H(Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/01.Giam dau - ha sot/Cadigesic 500 VNF1.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiazith 250 Capsule.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/06.tieu hoa - gan mat/Stomid.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/07.Than kinh - Tim mach/Cadipira.png /smallimages/Images/companies/cagipharm/Product/03.ho-long dam/dtn-pharma-25.png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiazith 500.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Cadirovib.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Cadiconazol.jpg
Product
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Kelexin.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiazith 250 Capsule.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Patskin.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.Coxuong khop/Cadiflex C.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Caditrigel .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/04.khang di ung/Cadifast 60.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/Product/05.Khang Sinh/Cadidox (Hop).png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadircefdin 125.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiazith 500.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadicefaclor 125.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/04.khang di ung/Cadifast 120.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/Caditrivit USA.jpg
US PHARMA USA COMPANY LIMITED
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC.
Copyright 2012 US PHARMA USA. All rights reserved. Developed by BrandInfo