Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Sơ đồ site Hình Ảnh
Language:
Chọn Công Ty Kiểm Toán
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG
THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
THƯ XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG
Phòng Quan Hệ Công Chúng
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp US PHARMA USA
Sản phẩm mới
BETACLO CAPSAIC CADISALIC
CADICORT Sachet.CADIAZITH 250 CADICELOX 200
CADICELOX 100 CADICIDIN 5g CADICIDIN EXTRA 5g
IFETAB Daily Care
Nghiên cứu và phát triển
Nhóm nghiên cứu của chúng tôi sản xuất các công thức chất lượng dược phẩm dựa trên phương pháp nghiên cứu mới nhất bằng cách sử dụng IP (Ấn Độ Dược điển) / BP (British Pharmacopoeia) / USP (United States Pharmacopoeia) cấp nguyên vật liệu.

Product
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Cadicidin Extra.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Clomacid.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiazith 500.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/07.Than kinh - Tim mach/Cadipira.png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadiazith 250.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Rovalid 3.0 USA  (Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiclarin 500(Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadifixim 50.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.Coxuong khop/Cadiflex C.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/08.Vitamin - Khoang Chat/Cadimin C 75 (tube).png
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadiroxyl 250 .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadirocin 50.jpg
Product
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadicefpo 100 .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/05.Khang Sinh/Cadidox (Hop).png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/01.Giam dau - ha sot/Cadigesic Extra1 (Hop) copy.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/06.tieu hoa - gan mat/Sofmin.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/06.tieu hoa - gan mat/Cadiperidon.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/03.ho-long dam/Cadidexi.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/Product/07.Than kinh - Tim mach/Cadisimvas copy.png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.Coxuong khop/Cadiflex 500.jpg /smallimages/Images/companies/cagipharm/Product/02.Coxuong khop/Cadiflex EFF.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiciprolox 500(Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadicefaclor 375(Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Cadicidin.jpg
US PHARMA USA COMPANY LIMITED
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC.
Copyright 2012 US PHARMA USA. All rights reserved. Developed by BrandInfo