Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Sơ đồ site Hình Ảnh
Language:
Chọn Công Ty Kiểm Toán
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG
THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
THƯ XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG
Phòng Quan Hệ Công Chúng
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp US PHARMA USA
Sản phẩm mới
BETACLO CAPSAIC CADISALIC
CADICORT Sachet.CADIAZITH 250 CADICELOX 200
CADICELOX 100 CADICIDIN 5g CADICIDIN EXTRA 5g
IFETAB Daily Care
Nghiên cứu và phát triển
Nhóm nghiên cứu của chúng tôi sản xuất các công thức chất lượng dược phẩm dựa trên phương pháp nghiên cứu mới nhất bằng cách sử dụng IP (Ấn Độ Dược điển) / BP (British Pharmacopoeia) / USP (United States Pharmacopoeia) cấp nguyên vật liệu.

Sản phẩm
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/04.khang di ung/Cadifast 180.jpg /smallimages/Images/companies/cagipharm/Product/03.ho-long dam/dtn-pharma-25.png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/vitamin ad .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/10.thuoc tiem/CEFTRIZIC.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadicefaclor 250(Hop).jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadicefdin 300.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiroxim 500 (Hop ).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadircefdin 125.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/07.Than kinh - Tim mach/Cadipira.png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/07.than kinh - tim mach/Cinnarizin USA.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/01.Giam dau - ha sot/Cadigesic Extra1 (Hop) copy.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/06.Tieu hoa - Gan mat/Cadifagyn.png
Sản phẩm
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/Cadi BC USA.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadirocin 50.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/01.Giam dau - ha sot/ParaIbu.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/CEFADROXIL 500 - CGP.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/07.than kinh - tim mach/Hebaginko.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Patskin.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiazith 250 Capsule.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/04.khang di ung/Cadirizin.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadicefaclor 250(Hop).jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.Coxuong khop/Cadiflex 500.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/Cadimin C EFF.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/07.Than kinh - Tim mach/Cadivastal.png
US PHARMA USA COMPANY LIMITED
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC.
Copyright 2012 US PHARMA USA. All rights reserved. Developed by BrandInfo