Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Sơ đồ site Hình Ảnh
Language:
Chọn Công Ty Kiểm Toán
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG
THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
THƯ XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG
Phòng Quan Hệ Công Chúng
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp US PHARMA USA
Sản phẩm mới
BETACLO CAPSAIC CADISALIC
CADICORT Sachet.CADIAZITH 250 CADICELOX 200
CADICELOX 100 CADICIDIN 5g CADICIDIN EXTRA 5g
IFETAB Daily Care
Nghiên cứu và phát triển
Nhóm nghiên cứu của chúng tôi sản xuất các công thức chất lượng dược phẩm dựa trên phương pháp nghiên cứu mới nhất bằng cách sử dụng IP (Ấn Độ Dược điển) / BP (British Pharmacopoeia) / USP (United States Pharmacopoeia) cấp nguyên vật liệu.

Sản phẩm
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadicefaclor 250(Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/06.Tieu hoa - Gan mat/Cadifagyn.png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/03.ho-long dam/HoTan  US.jpg /smallimages/images/companies/uspharma/products/Cefixim 400H(Hop) copy.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadirocin 150(Hop).jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Cadicidin.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/Cadinutrivit G (Hop) .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/Caditrivit USA.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/05.Khang Sinh/Claxyl 150(Hop).png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/10.thuoc tiem/TAXINCEF.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/Product/05.Khang Sinh/Cadidox (Hop).png /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/08.Vitamin - Khoang Chat/Cadimin C 75 (tube).png
Sản phẩm
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Rovalid 0.75  .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiroxyl 500 (Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadicefaclor 125.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/04.khang di ung/Cadifast 180.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadifaxin 500 (Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/01.Giam dau - ha sot/Cadgesic cap (lo) copy.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/04.khang di ung/Caditadin .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/06.tieu hoa - gan mat/Stomid.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/07.Than kinh - Tim mach/Cadipira.png
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Clomacid.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Cadisalic.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadirocin 50.jpg
US PHARMA USA COMPANY LIMITED
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC.
Copyright 2012 US PHARMA USA. All rights reserved. Developed by BrandInfo