Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Sơ đồ site Hình Ảnh
Language:
Chọn Công Ty Kiểm Toán
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG
Phòng Quan Hệ Công Chúng
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp US PHARMA USA
Hưởng ứng chương trình hội thao tháng công nhân
CAGIPHARM THAM DỰ HỘI NGHỊ - TRIỄN LÃM “NGƯỜI VIỆT DÙNG THUỐC VIỆT”
Sản phẩm mới
BETACLO CAPSAIC CADISALIC
CADICORT Sachet.CADIAZITH 250 CADICELOX 200
CADICELOX 100 CADICIDIN 5g CADICIDIN EXTRA 5g
IFETAB Daily Care
Nghiên cứu và phát triển
Nhóm nghiên cứu của chúng tôi sản xuất các công thức chất lượng dược phẩm dựa trên phương pháp nghiên cứu mới nhất bằng cách sử dụng IP (Ấn Độ Dược điển) / BP (British Pharmacopoeia) / USP (United States Pharmacopoeia) cấp nguyên vật liệu.

Sản phẩm
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadicefaclor 250(Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/10.thuoc tiem/CEFTRIZIC.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/Cadinutrivit G (Hop) .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/10.thuoc tiem/ROXINCEF.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/Cadi BC USA.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Cadirovib.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/06.tieu hoa - gan mat/Sofmin.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadicefpo 200 VNF.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/06.tieu hoa - gan mat/Cadispasmin.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadicefpo 100 .jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadirogyn (Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Patskin.jpg
Sản phẩm
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/04.khang di ung/Caditadin .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Betaclo.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/08.vitamin - khoang chat/Cadimin C USA ( Capsules) .jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/02.Coxuong khop/Cadiflex C.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Corfalex 500 .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadicefpo 100 VNF.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/Product/07.Than kinh - Tim mach/Cadisimvas copy.png /smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/Cadiroxyl 500 (Hop).jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/03.ho-long dam/S.Cadimusol.jpg
/smallimages/images/companies/cagipharm/product/05.khang sinh/S.Cadiroxyl 250 .jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/product/09.da lieu/Cadisalic.jpg /smallimages/images/companies/cagipharm/Product/09.Da lieu/Dailu care.png
US PHARMA USA  JOINT STOCK COMPANY
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC.
TEL: (028) 37908860 – 37908861 – 37908863
Fax: (028) 37908856