logo
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMCĐại hội đồng cổ đông 2022
Ngày đăng: 10/08/2022
Đại hội đồng cổ đông 2022 Công Ty CP US PHARMA USA, Hình ảnh và nội dung đại hội
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Ngày đăng: 19/06/2020
V/v Quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020, Báo cáo của Tổng Giám Đốc kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020, Báo cáo Kiểm Toán độc về báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo của Ban Kiểm Soát kết quả hoạt động năm 2019.

TỜ TRÌNH 01,02,03,04,05
Ngày đăng: 19/06/2020
V/v Phân phối lợi nhuận năm 2019, Thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát, Chọn Công ty Kiểm Toán báo cáo tài chính năm 2020, Mua nhà máy của Công Ty CPDP CẦN GIỜ, Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông
Ngày đăng: 06/03/2019
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Lần Thứ I Năm 2019

Hình Ảnh Đại Hội Cổ Đông US PHARMA USA
Ngày đăng: 06/03/2019
Đại Hội Cổ Đông Lần Thứ I Công Ty Cổ Phần US PHARMA USA Năm 2019

Tờ Trình Số 01,02,03,04,05
Ngày đăng: 27/02/2019
V/v Chọn Công Ty Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính 2019, Thù Lao HĐQT và Ban Kiểm Soát, Mua nhà Máy Của Công Ty CPDP Cần Giờ, Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Bầu Thành Viên Ban Kiểm Soát

Lý Lịch Trích Ngang Ứng Cử Viên HĐQT & BKS
Ngày đăng: 27/02/2019
Lý Lịch Trích Ngang Ứng Cử Viên HĐQT và Ứng Cử Viên BKS Nhiệm Kỳ 2019 - 2023
Danh mục sản phẩm

Videos

Hình ảnh

/images/companies/uspharma/co dong/dhdcd2023/1.jpg

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

/images/companies/uspharma/dhdcd2022/1.jpg.jpg

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2022

/images/companies/uspharma/co dong/anh dhcd 2021/Screenshot 2022-02-17 104600.jpg

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021

/images/companies/uspharma/thu vien/dhcd2020/DSC_9698.JPG

Album ảnh DHCD 2020

Thông tin liên hệ

Văn Phòng Đại Diện Công Ty CP US PHARMA USA
Địa chỉ: 286/4 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38621919 - 38627979
Công Ty CP US PHARMA USA
 Địa chỉ: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, H. Củ Chi,TP Hồ Chí Minh
(028) 37908860 – 37908861 – 37908863 Fax: (028) 37908856 Hotline: 02837909118
uspharma.vn 
GỌI CHO CHÚNG TÔI

Kết nối với chúng tôi

Copyright 2018 © uspharma.vn