logo
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC

ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT Công ty Cổ phần US Pharma USA nhiệm kỳ 2019 - 2023

Đăng ngày 15/02/2019

( Mẫu 1 : dành cho Cổ đông tự ứng cử )


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________


ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT

Công ty Cổ phần US Pharma USA nhiệm kỳ 2019 - 2023


Kính gửi:    Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần US Pharma USA

- Tên cá nhân/tổ chức: . .

- Mã số cổ đông: .

- GPĐKKD/CMND: ...................................... cấp ngày : ...../....../......... tại :....................................

- Địa chỉ:

- Số cổ phần sở hữu :  ……………….…………..cổ phần, chiếm ………..% trên tổng số 17.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần US Pharma USA về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm Soát Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tham gia ứng cử :

◻  Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần US Pharma USA


◻  Thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần US Pharma USA


Trân trọng./.


……………………, ngày …..tháng…… năm 2019

    Cổ đông cá nhân/tổ chức

                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)Hồ sơ kèm theo:

  • Bản sao CMND/Hộ chiếu;

  • Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

Ghi chú:

  • Đối với cổ đông pháp nhân:

  1. Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;

  2. Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Thông tin liên hệ

Văn Phòng Đại Diện Công Ty CP US PHARMA USA
Địa chỉ: 286/4 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38621919 - 38627979
Công Ty CP US PHARMA USA
 Địa chỉ: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, H. Củ Chi,TP Hồ Chí Minh
(028) 37908860 – 37908861 – 37908863 Fax: (028) 37908856 Hotline: 02837909118
uspharma.vn 
GỌI CHO CHÚNG TÔI

Kết nối với chúng tôi

Copyright 2018 © uspharma.vn