logo
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC

THÔNG BÁO V/v : Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ : 2019 – 2023

Đăng ngày 15/02/2019

CÔNG TY CP US Pharma USA Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

KCN Tây Bắc Củ Chi          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

            ---oOo---

 TP HCM, Ngày 15 tháng 02 năm 2019


THÔNG BÁO

V/v : Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát

Nhiệm kỳ : 2019 – 2023


Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần US Pharma USA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần US Pharma USA

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần US Pharma USA trân trọng thông báo :

Công ty Cổ phần US Pharma USA sẽ tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông Lần I năm 2019 vào ngày 01 tháng 03 năm 2019. Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Theo Điều lệ hiện hành của của Công ty Cổ phần US Pharma USA và quy định của Pháp luật thì việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT & BKS tuân thủ các điều kiện sau :

  1. Quyền ứng cử, đề cử, quy định về số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông hoặc nhóm có quyền đề cử thành viên HĐQT & BKS :

Theo Điều 45 Khoản 03 Điều lệ Công ty Cổ phần US Pharma USA quy định : “ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% - dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông có các quyền sau : - Ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT và BKS ’’

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% - dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng cử viên

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng cử viên

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng cử viên

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 ứng cử viên

Trường hợp số lượng ứng cử viên được Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT & BKS đương nhiệm đề cử thêm, nhưng phải tuân thủ theo Điều 46  “ Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT ’’ & Điều 63 “ Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS ’’ của Điều lệ Công ty

Nếu Quý Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử người vào HĐQT & BKS, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ( theo mẫu đính kèm ) đến Công ty  trước 17h00 ngày 25 tháng 02 năm 2019 địa chỉ :

Công ty Cổ phần US Pharma USA

2F – C1, Toà nhà Mirae Business Center, 268 Tô Hiến Thành, P15, Q10, TPHCM

Điện thoại : (08) 39798752 line 29  ( Mrs Trang )

Email : codongusp@gmail.com

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Giấy đề cử, ứng cử của Quý Cổ đông thì xem như Quý Cổ đông không đề cử người tham gia HĐQT & BKS. Khi đó HĐQT & BKS đương nhiệm sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên HĐQT & BKS cho nhiệm kỳ mới 2019 – 2023

  1. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT & BKS ( Trên web : www.uspharma.com.vn )

- Biên bản họp nhóm đề cử ( đính kèm )

- Đơn ứng cử ( đính kèm )

- Lý lịch ứng viên ( đính kèm )


-----------------------------------------------------------
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Thông tin liên hệ

Văn Phòng Đại Diện Công Ty CP US PHARMA USA
Địa chỉ: 286/4 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38621919 - 38627979
Công Ty CP US PHARMA USA
 Địa chỉ: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, H. Củ Chi,TP Hồ Chí Minh
(028) 37908860 – 37908861 – 37908863 Fax: (028) 37908856 Hotline: 02837909118
uspharma.vn 
GỌI CHO CHÚNG TÔI

Kết nối với chúng tôi

Copyright 2018 © uspharma.vn