logo
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông
06/03/2019 4:04:07 CH
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Lần Thứ I Năm 2019

Hình Ảnh Đại Hội Cổ Đông US PHARMA USA
06/03/2019 3:40:07 CH
Đại Hội Cổ Đông Lần Thứ I Công Ty Cổ Phần US PHARMA USA Năm 2019

Lý Lịch Trích Ngang Ứng Cử Viên HĐQT & BKS
27/02/2019 2:36:09 CH
Lý Lịch Trích Ngang Ứng Cử Viên HĐQT và Ứng Cử Viên BKS Nhiệm Kỳ 2019 - 2023

Thể Lệ Bầu Cử
26/02/2019 10:26:44 SA
Thể Lệ Bầu Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát Nhiệm Kỳ 2019 - 2023

Tờ Trình Số 01,02,03,04,05
27/02/2019 2:45:28 CH
V/v Chọn Công Ty Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính 2019, Thù Lao HĐQT và Ban Kiểm Soát, Mua nhà Máy Của Công Ty CPDP Cần Giờ, Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Bầu Thành Viên Ban Kiểm Soát

Quan hệ cổ đông

Videos

Hình ảnh

/images/companies/uspharma/co dong/Anh DHCD/hinh 2.jpg

DHCD

/Images/companies/cagipharm/Product/00.San pham chu luc/Cadidroyl 500.jpg

Sản phẩm chủ lực

/Images/companies/cagipharm/Product/01.Giam dau - ha sot/Cadigesic Cap (Hop).png

Giảm đau hạ sốt

/Images/companies/uspharma/thu vien/nha may/VAN PHONG.jpg

Nhà máy

Thông tin liên hệ

US PHARMA USA
 Địa chỉ: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, H. Củ Chi,TP Hồ Chí Minh
(028) 37908860 – 37908861 – 37908863 Fax: (028) 37908856 Hotline: 02837909118
uspharma.vn 
GỌI CHO CHÚNG TÔI

Kết nối với chúng tôi

Copyright 2018 © uspharma.vn