logo
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC

Thông báo về việc chi tạm ứng cổ tức cổ phần năm 2019
16/12/2019 1:29:04 CH
Thông báo về việc chi tạm ứng cổ tức cổ phần năm 2019

Giấy đăng ký thanh toán cổ tức năm 2019
16/12/2019 1:17:45 CH
Giấy đăng ký thanh toán cổ tức năm 2019

Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2019
16/12/2019 1:19:12 CH
Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2019

Thư mời tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ I NĂM 2019
15/02/2019 3:38:04 CH
Công Ty Cổ Phần US Pharma USA trân trọng kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ I NĂM 2019

ĐƠN ỨNG CỬ   THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT   Công ty Cổ phần US Pharma USA nhiệm kỳ 2019 - 2023
15/02/2019 3:39:04 CH
Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần US Pharma USA về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm Soát Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tham gia ứng cử

THÔNG BÁO V/v : Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ : 2019 – 2023
15/02/2019 9:50:10 SA
Công ty Cổ phần US Pharma USA sẽ tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông Lần I năm 2019 vào ngày 01 tháng 03 năm 2019. Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023.

BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT & BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2019 – 2023
15/02/2019 3:39:25 CH
( Mẫu 2 : dành cho nhóm Cổ đông đề cử ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----o0o----- BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT & BAN KIỂM SOÁT Công ty Cổ phần US Pharma

Thông tin liên hệ

US PHARMA USA
 Địa chỉ: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, H. Củ Chi,TP Hồ Chí Minh
(028) 37908860 – 37908861 – 37908863 Fax: (028) 37908856 Hotline: 02837909118
uspharma.vn 
GỌI CHO CHÚNG TÔI

Kết nối với chúng tôi

Copyright 2018 © uspharma.vn