logo
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMCThông báo về việc chi tạm ứng cổ tức cổ phần năm 2019
Ngày đăng: 16/12/2019
Thông báo về việc chi tạm ứng cổ tức cổ phần năm 2019

Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2019
Ngày đăng: 16/12/2019
Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2019

Giấy đăng ký thanh toán cổ tức năm 2019
Ngày đăng: 16/12/2019
Giấy đăng ký thanh toán cổ tức năm 2019

BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT & BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2019 – 2023
Ngày đăng: 15/02/2019
( Mẫu 2 : dành cho nhóm Cổ đông đề cử ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----o0o----- BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT & BAN KIỂM SOÁT Công ty Cổ phần US Pharma

ĐƠN ỨNG CỬ   THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT   Công ty Cổ phần US Pharma USA nhiệm kỳ 2019 - 2023
Ngày đăng: 15/02/2019
Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần US Pharma USA về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm Soát Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tham gia ứng cử

Thư mời tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ I NĂM 2019
Ngày đăng: 15/02/2019
Công Ty Cổ Phần US Pharma USA trân trọng kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ I NĂM 2019

THÔNG BÁO V/v : Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ : 2019 – 2023
Ngày đăng: 15/02/2019
Công ty Cổ phần US Pharma USA sẽ tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông Lần I năm 2019 vào ngày 01 tháng 03 năm 2019. Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Thông tin liên hệ

Văn Phòng Đại Diện Công Ty CP US PHARMA USA
Địa chỉ: 286/4 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38621919 - 38627979
Công Ty CP US PHARMA USA
 Địa chỉ: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, H. Củ Chi,TP Hồ Chí Minh
(028) 37908860 – 37908861 – 37908863 Fax: (028) 37908856 Hotline: 02837909118
uspharma.vn 
GỌI CHO CHÚNG TÔI

Kết nối với chúng tôi

Copyright 2018 © uspharma.vn